תקנון הסעות

מדיניות החזרת כספים בתשלומי הסעות

להלן מדיניות השבת כספים ששולמו בגין הסעות:

1. השבת כספים של תשלומי הסעות תבוצע במקרים הבאים:
1.1 מעבר דירה – בכפוף להצגת חוזה שכירות חדש ו/או רכישה.
1.2 ועדת הנחות החליטה לתן הנחה בגין תשלום ההסעות.
1.3 ביטול רכישת שירותי ההסעות עד לתאריך: 30/8/2019
מודגש כי לא תינתן החזרת כספים למי שעשה שימוש בשירותי ההסעה ואינו מעוניין לעשות בהם שימוש יותר והחל מתקופה מסוימת במהלך השנה – זאת נוכח כך שהמועצה נערכת למתן שירותי הסעה בהתאם למספר רוכשי שירותי ההסעות.
 
2. ההחזר הכספי שיינתן הוא לפי חודש מלא החל מהחודש העוקב לחודש הגשת הבקשה:
2.1 החזר כספי יינתן לפי חישוב החל מהחודש העוקב.
לדוגמא: בקשה שהוגשה בחודש ינואר לקבלת החזר כספי – ההחזר יינתן מחודש פברואר ועד לסוף השנה. 2.2 ההחזר הכספי מחושב באופן יחסי לפי חודשים. 2.3 לא תינתן החזרת כספים עפ"י חישוב יחסי של ימים במהלך החודש בו מוגשת הבקשה.
 

חשוב לדעת !

3. המועצה מתחייבת שפרטי המשלם / התלמיד לא יועברו לצד ג' ושלא ייעשה בהם שימוש שלא כדין.
 
4. במקרה של אובדן כרטיס:
4.1 יש לדווח לרונית רכזת ההסעות – 054-9415560
4.2 כרטיס חלופי יינתן לאחר הצהרת ההורים כי הכרטיס אבד.
4.3 במקרה שנמצא הכרטיס האבוד – יש להחזירו לרונית.
5. זמני יציאה של ההסעות מהתחנות יועברו במייל דרך בית הספר ויפורסמו גם באתר המועצה המקומית.
5.1 עליכם ההורים חלה האחריות להגעת ילדכם לתחנות ההסעה בזמן המפורסם באתר.
5.2 סבב ההסעות בסוף יום הלימודים הינו על פי מערכת בית הספר ובתיאום עם הנהלת בית הספר.
5.3 בימים א'-ה' – יהיו 3 פיזורים לכל היותר.
ביום ו' – פיזור אחד בלבד
5.4 חשוב לציין כי שעות היציאה בבוקר מותאמות למערכת החדשה ויחלו בשעה: 07:10
 
בכל מקרה של תקלה בשרות, נא לפנות למחלקת חינוך במועצה בטלפון: 04-6186412 או לכתובת מייל: Hinuch@bin-ada.co.il