מחלקות ואגפים

צור קשר - בעלי התפקידים במועצה

מספרי טלפון ודרכי יצירת קשר עם בעלי התפקידים במועצה
קראו עוד

גזברות

גזברות העירייה אחראית על ניהול כספי המועצה, על בניית התקציב הרגיל והתקציב ועוד...  
קראו עוד

הנדסה

אגף הנדסה אחראי לבצוע תחזוקת תשתיות היישוב ומיישם את מדיניות הנהלת המועצה וחזונה בתחום בינוי ופיתוח
קראו עוד

חינוך

מערכת החינוך היישובית שואפת להטמיע בבתי הספר פדגוגיה חדשנית "הכוללת אוריינות, מידע ותקשורת, חשיבה ופתרון בעיות... 
קראו עוד

המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים בנימינה גבעת עדה פועלת במטרה לקדם ולשפר את רווחתם האישית, המשפחתית והחברתית של תושבי המושבות.
קראו עוד

אגף שפ"מ - שיפור פני המושבות

אגף שיפור פני המועצות מטפל באספקטים חשובים רבים מתחום הסביבה...
קראו עוד

מחלקת רכש ומכרזים

טפסי מחלקת הרכש, הרשמה בספר ספקים ועוד
קראו עוד

מחלקת הסברה ודוברות

דוברת המועצה אחראית לניהול מערך הדוברות והסברה של המועצה בהתאם למדיניות ראש המועצה והנהלת המועצה.
קראו עוד

מתנ"ס

מתנ"ס בנימינה - גבעת עדה נותן מענה רחב ומקיף לכלל אוכלוסיית המושבות 
קראו עוד

מבקרת המועצה

מבקרת המועצה מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה, תאגידים ציבוריים של המועצה וכן גופים...
קראו עוד

מחלקת גבייה

קראו עוד