מחלקות ואגפים

כספים

גזברות, רכש, גבייה, דו"חות כספיים, תקציבים וצווי מיסים...
קראו עוד

הנדסה ופיתוח

אגף הנדסה אחראי לבצוע תחזוקת תשתיות היישוב ומיישם את מדיניות הנהלת המועצה...
קראו עוד

אגף חק"ר (חינוך, קהילה, רווחה)

מערכת החינוך היישובית שואפת להטמיע בבתי הספר פדגוגיה חדשנית...
קראו עוד

אגף שפ"מ - שיפור פני המושבות

אגף שיפור פני המועצות מטפל באספקטים חשובים רבים מתחום הסביבה...
קראו עוד

מחלקת הסברה ודוברות

דוברת המועצה אחראית לניהול מערך הדוברות והסברה של המועצה...
קראו עוד

מבקרת המועצה

מבקרת המועצה מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה...
קראו עוד

מחלקה משפטית

קראו עוד