תכנית המתאר

מסמכי תכנית המתאר המלאים

קראו עוד

מידע כללי ותהליך העבודה

גיבוש חזון ותכנית מתאר, התכנית האסטרטגית ותכנית אב לחינוך.
קראו עוד