ועדת מיגור אלכוהול וסמים

יו"ר הועדה: אביטל תבור, חברת מועצה
 
מנהלת אגף חק"ר, מוניק ווקנין
מנהלת מחלקת רווחה, ענת קציר
מנהל נוער, יאיר גרינברג
מנהל קרית חינוך, אשר מוצני
אפרת מזרחי, חברת מועצה
שניר שבתאי, חבר מועצה
שרית ברננקה, נציגת ציבור
רויטל גרביץ, נציגת ציבור
שושנית עציון, נציגת ציבור
 
תפקיד הועדה להמליץ ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לענין הדין בשימוש בסמים.
 
ליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים: חינוך, מניעה, שיקום וטיפול, חינוך והסברה, לאחר התייעצות עם המשרדים הנוגעים בדבר ועם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול.
 
הוועדה תגיש לאישור המועצה את המלצותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת ועדה אלימות, סמים ואלכוהול שהתקיימה ביום 28/7/2019
19/08/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ישיבת ועדה מיגור סמים ואלכוהול שהתקיימה ביום 13/5/2019
28/05/2019 00:00:00
3.
וועדת מיגור סמים ואלכוהול
15/04/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבת ועדת מיגור הסמים והאלכוהול מיום 9 במאי
25/07/2018 00:00:00
5.
פרוטוקול ועדת מיגור הסמים והאלכוהול 16.7.17
16/07/2017 00:00:00
6.
מתאריך ה 05.02.2015
05/02/2015 00:00:00
7.
מתאריך ה 05.10.2014
05/10/2014 00:00:00
8.
מתאריך ה 24.08.2014
24/08/2014 00:00:00