ועדת רווחה

יו"ר הוועדה - חברת מועצה: אלינור בראל
 
נציגת מועצה: ענת קציר
חברת מועצה: ג'קלין בן עמי
נציג ציבור: נועם שריקי
נציגת ציבור: רוית גולדין
נציג ציבור: רייכשטיין אופיר
נציגת ציבור: אורלי ברק
נציגת ציבור: חנית שמואלביץ
נציג ציבור: משה אטיאס
 
ועדה העוקבת אחר שירותי הרווחה והשירותים והחברתיים של הרשות ומסייעת לפיתוח שירותים נוספים לטובת שכבות חלשות, באמצעות ארגוני מתנדבים וארגונים פרטיים הנחלצים לסיוע למצוקות חברתיות . אף שלוועדה אין סמכות ביצוע והחלטותיה אינן אלא בגדר המלצות למועצת הרשות או לגורמים המקצועיים ברשות, היא אמורה להיות גורם ציבורי תומך ומדרבן בכל העניינים הקהילתיים של הרשות.
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת רווחה
15/04/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת רווחה 17.11.2014
17/11/2014 00:00:00