ועדת חירום וביטחון

יו"ר הוועדה - מנחם ברגב, חבר מועצה
 
אלון אגם, קבט
שלומי גרנוב, מנהל אגף שפ"מ
אביב רגב, חבר מועצה
מוטי פיין, נציג ציבור
ליאת ברזילי, נציגת ציבור
אבירם שהרבני, נציג ציבור
 
ועדת בטחון וחרום מייעצת ומסייעת למשטרה בענייני המשמר האזרחי ועוסקת במכלול סוגיות של ביטחון וחירום בישוב. קב"ט הרשות דואג לקביעת סדר יום לדיונים, מפקח על ביצוע החלטותיה, מוסר דוחות תקופתיים, מדווח לוועדה על התקדמות בביצוע ההחלטות, יוזם פעולות והתארגנויות בתחום הביטחון ושירותי החירום.
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
 
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדת ביטחון וחירום
15/04/2019 00:00:00
2.
סיכום ישיבה ראשונה של ועדת הבטיחות בדרכים והתחבורה
15/04/2019 00:00:00
3.
פרוטוקול וועדת הביטחון 2/2018 תמונת מצב והערכות ביטחון
25/07/2018 00:00:00
4.
פרוטוקול וועדת הביטחון 1/2018 תמונת מצב והערכות ביטחון
25/07/2018 00:00:00
5.
פרוטוקול ועדת ביטחון 03.05.2015
03/05/2015 00:00:00
6.
פרוטוקול ועדת ביטחון 11.01.2015
11/01/2015 00:00:00
7.
פרוטוקול ועדת ביטחון 02.11.2014
02/11/2014 00:00:00
8.
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 30.09.2014
30/09/2014 00:00:00
9.
פרוטוקול ועדת ביטחון 07.09.2014
07/09/2014 00:00:00