ועדת ביקורת

יו"ר הועדה - חברת מועצה: קרן מאיר
 
חבר מועצה: שלומי סלמה
חבר מועצה: שחר איתן 
יועץ - מבקרת המועצה: גלית פלג
יעוץ - יועץ משפטי למועצה: אריאל פישר
 
 
תפקיד הועדה לדון בכל דוחות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית, כגון: דוח מבקר הרשות, דוח משרד הפנים, דוח מבקר המדינה ודוחות אחרים וכן עוקבת אחר תיקון הליקויים.
 
ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 12.11.19
26/01/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.12.19
26/01/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול ועדה 2.9.19
02/09/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מיום 19.3.19
19/03/2019 00:00:00
5.
פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 15.10.2018
15/10/2018 00:00:00
6.
פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 5.9.2018
05/09/2018 00:00:00
7.
פרוטוקול ועדת ביקורת 9.2017
01/09/2017 00:00:00
8.
פרוטוקול ועדת הביקורת מיום 20.8.17
20/08/2017 00:00:00
9.
פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת 01.12.2014
01/12/2014 00:00:00
10.
פרוטוקול ועדת ביקורת 03.08.2014
03/08/2014 00:00:00