ועדת חינוך

יו"ר הוועדה - חברת מועצה אביטל תבור
 
נציגת מועצה: מוניק וקנין
מנהלת יסודי
מנהל חטיבת ביניים
מנהל תיכון
יו"ר ועד הורים יסודי
יו"ר ועד הורים ח.ביניים
יו"ר ועד הורים תיכון
נציג משרד החינוך
חבר מועצה: שחר איתן
חבר מועצה: שלום טרם
חברת מועצה: אפרת מזרחי
נציגת ציבור: עינת רויכמן
נציג ציבור : רפאל יודלביץ
נציגת ציבור: קרן גנון חזן
נציג ציבור: אביחי חיון
 
 
ועדה המייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב.
ועדת החינוך מחויבת בחוק לייזום ולתכנן פעולות בתחום החינוך, להגיש לאישור המועצה את תכניותיה ולעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות וכן לייעץ למועצה בתחומי החינוך.
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת ועדה חינוך שהתקיימה בזום ב 26/7/2020
05/08/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול ישיבת ועדה חינוך שהתקיימה בזום ביום 14/5/2020
01/06/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול ישיבת ועדה חינוך שהתקיימה ביום 12/1/2020
28/01/2020 00:00:00
4.
וועדת חינוך שלא מן המניין מכרז מפעיל תיכון
13/01/2020 00:00:00
5.
פרוטוקול ישיבת ועדה חינוך שהתקיימה ביום 24/11/2019
13/01/2020 00:00:00
6.
פרוטוקול ישיבת ועדה חינוך שהתקיימה ביום 15/9/2019
06/10/2019 00:00:00
7.
פרוטוקול ועדת חינוך 03.19 מיום 16.06.19
18/06/2019 00:00:00
8.
פרוטוקול ועדת חינוך 02.06.19
11/06/2019 00:00:00
9.
פרוטוקול ועדת חינוך 1.19 מיום 07.04.2019
13/05/2019 00:00:00
10.
פרוטוקול ועדת חינוך אפריל 2018
25/07/2018 00:00:00
11.
פרוטוקול פורום חינוך 17.6.18
25/07/2018 00:00:00
12.
פרוטוקול פורום חינוך 24 בינואר 18
25/07/2018 00:00:00
13.
פרוטוקול ועדת חינוך 26.04.2015
26/04/2015 00:00:00
14.
פרוטוקול ועדת חינוך 06.08.2014
06/08/2014 00:00:00