ועדת חינוך

מ.מ. יו"ר הוועדה - חברת מועצה" אביטל תבור
 
נציגת מועצה: מוניק וקנין
מנהלת יסודי
מנהל חטיבת ביניים
מנהל תיכון
יו"ר ועד הורים יסודי
יו"ר ועד הורים ח.ביניים
יו"ר ועד הורים תיכון
נציג משרד החינוך
חבר מועצה: שחר איתן
חבר מועצה: שלום טרם
חברת מועצה: אפרת מזרחי
נציגת ציבור: עינת רויכמן
נציג ציבור : רפאל יודלביץ
נציגת ציבור: קרן גנון חזן
נציג ציבור: אביחי חיון
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת ועדה חינוך שהתקיימה ביום 15/9/2019
06/10/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת חינוך 03.19 מיום 16.06.19
18/06/2019 00:00:00
3.
פרוטוקול ועדת חינוך 02.06.19
11/06/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ועדת חינוך 1.19 מיום 07.04.2019
13/05/2019 00:00:00
5.
פרוטוקול ועדת חינוך אפריל 2018
25/07/2018 00:00:00
6.
פרוטוקול פורום חינוך 17.6.18
25/07/2018 00:00:00
7.
פרוטוקול פורום חינוך 24 בינואר 18
25/07/2018 00:00:00
8.
פרוטוקול ועדת חינוך 26.04.2015
26/04/2015 00:00:00
9.
פרוטוקול ועדת חינוך 06.08.2014
06/08/2014 00:00:00