ועדת הנצחת זכרם של נרצחי טרור

יו"ר הועדה: שלומי סלמה, חבר מועצה
 
חנוך אילוז, נציג משפחה שכולה
מנחם ברגב, חבר מועצה
 
תפקידה להמליץ על דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי המועצה שנרצחו בעקבות פעילות טרור.
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור 02.10.2014
02/10/2014 00:00:00