ועדת בטיחות בדרכים

יו"ר הוועדה - חבר מועצה: אביב רגב
 
נציג מועצה: אלון אגם
מהנדס מועצה
נציגת מועצה: רונית שירום
נציג ציבור: שלומי אילון
נציג ציבור: בני ברזילאי
נציגת ציבור: לימור רוטיץ
נציג ציבור: עמוס פדידה
 
תפקיד ועדת בטיחות בדרכים להמליץ על פעילויות לצמצום מספר תאונות הדרכים, הפחתת חומרתן וצמצום מספר הנפגעים. להגביר את מודעות הציבור לנושאי הבטיחות בדרכים. הוועדה תקדם את נושא הבטיחות בדרכים, תוך הישענות על מטה הבטיחות העירונית, כזרוע המבצעת של תוכניות הוועדה.
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
סיכום ישיבה ראשונה של ועדת הבטיחות בדרכים והתחבורה מיום 11/03/19
21/01/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 30.09.2014
30/09/2014 00:00:00