ועדת הגנת הסביבה

יו"ר הוועדה, חברת מועצה: אפרת מזרחי
אחראי תחום במועצה: שלומי גרנוב
נציג ארגון ארצי
נציג השר
חברת מועצה: אביטל תבור
חבר מועצה: שחר איתן
נציגת ציבור: מיכל זיו
נציג ציבור: גיל אשל
נציג ציבור: רוני אורן
 
תפקיד הועדה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה.
הוועדה תגיש לאישור המועצה את המלצותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול וועדת הגנה'ס מיום 19.9.19
28/01/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת הגנת הסביבה מיום 27.6.1
21/01/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול וועדת הגנה'ס מיום 11.4.19
29/04/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ועדת הגנת הסביבה שהתקיימה ביום חמישי 11.4.19
15/04/2019 00:00:00
5.
ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום 01.07.2018
25/07/2018 00:00:00
6.
ישיבת ועדת איכות הסביבה-מיום 22.5.17- סיכום
22/05/2017 00:00:00
7.
פרוטוקול ועדת הגנת הסביבה 01.03.2015
01/03/2015 00:00:00
8.
פרוטוקול ועדת הגנת הסביבה 01.02.2015
01/02/2015 00:00:00
9.
פרוטוקול ועדת הגנת הסביבה 17.11.2014
17/11/2014 00:00:00