ועדת הגנת הסביבה

יו"ר הוועדה, חברת מועצה: אפרת מזרחי
אחראי תחום במועצה: שלומי גרנוב
נציג ארגון ארצי
נציג השר
חברת מועצה: אביטל תבור
חבר מועצה: שחר איתן
נציגת ציבור: מיכל זיו
נציג ציבור: גיל אשל
נציג ציבור: רוני אורן
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול וועדת הגנה'ס מיום 11.4.19
29/04/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת הגנת הסביבה שהתקיימה ביום חמישי 11.4.19
15/04/2019 00:00:00
3.
ישיבת ועדת איכות הסביבה מיום 01.07.2018
25/07/2018 00:00:00
4.
ישיבת ועדת איכות הסביבה-מיום 22.5.17- סיכום
22/05/2017 00:00:00
5.
פרוטוקול ועדת הגנת הסביבה 01.03.2015
01/03/2015 00:00:00
6.
פרוטוקול ועדת הגנת הסביבה 01.02.2015
01/02/2015 00:00:00
7.
פרוטוקול ועדת הגנת הסביבה 17.11.2014
17/11/2014 00:00:00