פרוטוקולים מישיבות ההנהלה

ראש המועצה, איתי ויסברג
 
סגן ראש מועצה וממלא מקום, מנחם ברגב
חברת מועצה, אביטל תבור
חברת מועצה, אלינור בראל
חברת מועצה, אפרת מזרחי
חברת מועצה, ג'קלין בן עמי אריקסון
חבר מועצה, אביב רגב
חבר מועצה, אהרון שיחי
 

תפקידה של הנהלת המועצה הוא לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן. להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.
הנהלת המועצה משמשת גם כועדת כספים-

תפקיד הועדה ”לייעץ למועצה בכל ענייני הכספים של העירייה“. הוועדה שהיא, בדרך כלל, מסגרת של חברי מועצה מומחים דנה בתקציב השנתי, בתקציבי מילואים, תקציבי פיתוח ובנושאים כספיים שונים ומלבנת אותם בטרם שיוגשו לאישורה של מליאת המועצה.

*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 3 בפברואר 2020
24/02/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 9 בספטמבר 2019
23/02/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 02 בדצמבר 2019
23/02/2020 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 11 בנובמבר 2019
23/02/2020 00:00:00
5.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 30.12 בדצמבר 2019
23/02/2020 00:00:00
6.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 06 בינואר 2020
23/02/2020 00:00:00
7.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13.1 בינואר 2020
23/02/2020 00:00:00
8.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 27 בינואר 2020
23/02/2020 00:00:00
9.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 02 בדצמבר 2019
03/02/2020 00:00:00
10.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 06 בינואר 2020
03/02/2020 00:00:00
11.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 13.1 בינואר 2020
03/02/2020 00:00:00
12.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 30.12 בדצמבר 2019
03/02/2020 00:00:00
13.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 12 באוגוסט 2019
29/10/2019 00:00:00
14.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 05 באוגוסט 2019
13/08/2019 00:00:00
15.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 15 ביולי 2019
30/07/2019 00:00:00
16.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 01 ביולי 2019
30/07/2019 00:00:00
17.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 03 ביוני 2019
13/06/2019 00:00:00
18.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 20 במאי 2019
30/05/2019 00:00:00
19.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 8 באפריל 2019
06/05/2019 00:00:00
20.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 16 באפריל 2019
06/05/2019 00:00:00
21.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 4.3.19
07/04/2019 00:00:00
22.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 4 בפברואר 2019
14/02/2019 00:00:00
23.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 06 לינואר 2019
24.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 1 לינואר 2019