פרוטוקולים מישיבות ההנהלה

ראש המועצה, איתי ויסברג
 
סגן ראש מועצה וממלא מקום, מנחם ברגב
חברת מועצה, אביטל תבור
חברת מועצה, אלינור בראל
חברת מועצה, אפרת מזרחי
חברת מועצה, ג'קלין בן עמי אריקסון
חבר מועצה, אביב רגב
חבר מועצה, אהרון שיחי
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 05 באוגוסט 2019
13/08/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 15 ביולי 2019
30/07/2019 00:00:00
3.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 01 ביולי 2019
30/07/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 03 ביוני 2019
13/06/2019 00:00:00
5.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 20 במאי 2019
30/05/2019 00:00:00
6.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 8 באפריל 2019
06/05/2019 00:00:00
7.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 16 באפריל 2019
06/05/2019 00:00:00
8.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 4.3.19
07/04/2019 00:00:00
9.
פרוטוקול ישיבת הנהלה 4 בפברואר 2019
14/02/2019 00:00:00
10.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 06 לינואר 2019
11.
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 1 לינואר 2019