דו"ח הממונה על חופש המידע

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דיווח בנושא תלונות הציבור לשנת 2018
11/12/2019 00:00:00
2.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2018
16/07/2019 00:00:00
3.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2017
18/03/2017 00:00:00
4.
דוח הממונה על חופש המידע משנת 2016
01/01/2016 00:00:00
5.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2015
01/01/2015 00:00:00
6.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2014
01/01/2014 00:00:00