ועדת עסקים

יו"ר הועדה: שניר שבתאי, חבר מועצה
 
מ.מ.יו"ר הועדה: תהילה שאול, נציגת ציבור
מיכל אורון עזאני, נציגת ציבור
ענת טרומפ אשד, נציגת ציבור
איתי טפרברג, נציג ציבור
רות זיידנר, נציג ציבור
רן שלום, נציג ציבור
יניב אופק, נציג ציבור
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
ועדת עסקים פרוטוקול ראשון
17/06/2019 00:00:00
2.
ישיבת עסקים סיכום והמלצות ישיבה 2
17/06/2019 00:00:00