ועדת גבעת עדה

יו"ר הועדה: אפרת מזרחי, חברת מועצה
 
מנחם ברגב, חבר מועצה
ג'קלין בן עמי, חברת מועצה
אביב רגב, חבר מועצה
שלום טרם, חבר מועצה
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת ועדת גבעת עדה 14.4.19
21/01/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול ישיבת ועדת גבעת עדה 5.5
21/01/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול ישיבת ועדת גבעת עדה 3.7.19
21/01/2020 00:00:00
4.
פרוטוקול ועדת גבעת עדה מס.5 מיום 1.9.19
21/01/2020 00:00:00
5.
פרוטוקול ישיבת ועדת גבעת עדה מס. 1 א' אדר ב' תשע"ט 10.3.19 בניין המועצה בגבעת עדה
15/04/2019 00:00:00