ועדת מיגור אלימות

יו"ר הוועדה - חבר מועצה: מנחם ברגב
 
חברת מועצה: אפרת מזרחי
נציג ציבור: יובל בדנר
נציג ציבור: ענת טרומפ אשד
מנכ"לית: ניצן גרמן
מנהלת חינוך: מוניק וקנין
מנהל פיקוח: שלומי גרנוב
שוטר קהילתי
 
תפקיד הועדה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום המועצה, לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש המלצות.
 
הוועדה תגיש לאישור המועצה את המלצותיה ותעקוב אחר ביצוע.
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה