ועדת מכרזים

יו"ר הועדה: מנחם ברגב, חבר מועצה
 
אביטל תבור, חברת מועצה
שלום טרם, חבר מועצה
ג'קלין בן עמי אריקסון, חברת מועצה
קרן מאיר חברת מועצה
 
 
תפקידה של הועדה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו .
 
ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.
 
*בכל הבדל בין האמור לבין הוראות החוק והתקנות גובר האמור בהוראות החוק והתקנות
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 24.5.2020
26/05/2020 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 25.3.2020
13/05/2020 00:00:00
3.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 13.2.2020
12/05/2020 00:00:00
4.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 30.4.2020
30/04/2020 00:00:00
5.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 7.8.19 מכרז פומבי 17/19 איטום גגות במוסדות חינוך
21/01/2020 00:00:00
6.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 1.8.19
21/01/2020 00:00:00
7.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 19.9.2019
26/09/2019 00:00:00
8.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 7.7.2019
30/07/2019 00:00:00
9.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 6.6.2019
08/07/2019 00:00:00
10.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 15.4.2019
08/07/2019 00:00:00
11.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 18.3.2019
08/07/2019 00:00:00
12.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.5.2019
08/07/2019 00:00:00
13.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 27.6.2019
08/07/2019 00:00:00
14.
פרוטוקול מכרז פומבי 09/18 + 10/18 מיום 1.1.19
02/05/2019 00:00:00
15.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 15.04.2019
30/04/2019 00:00:00
16.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 18.03.19 מכרז לניהול והפעלה של מתחם בירכת השחייה והמזנון בגבעת עדה
30/04/2019 00:00:00