חוקי עזר

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
בכל הבדל בין האמור ברשימה למול הפרסום ברשומות גובר הפרסום ברשומות רשימה זו אינה בהכרח כוללת את כל חוקי העזר ולברור רשמי יש לפנות למחלקת רשומות במשרד המשפטים
20/05/2019 00:00:00
2.
חוק עזר לבנימינה – גבעת עדה (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ג -2013
19/05/2019 00:00:00
3.
חוק עזר לבנימינה גבעת עדה (שטחים ציבוריים פתוחים (תיקון) התשע"ו - 2016
18/05/2019 00:00:00
4.
חוק עזר לבנימינה-גבעת עדה (אגרת תעודת אישור), התשע"ח-2018
17/05/2019 00:00:00
5.
חוק עזר לבנימינה-גבעת עדה (תיעול), התשע"ה-2015 + חוק עזר לבנימינה-גבעת עדה (סלילת רחובות), התשע"ה-2015
16/05/2019 00:00:00
6.
חוק עזר לגבעת עדה (סלילת רחובות) (תיקון), התשע"ז-2017+ חוק עזר לגבעת עדה (תיעול) (תיקון), התשע"ז-2017
15/05/2019 00:00:00
7.
חוק עזר לבנימינה (שמירת הסדר והניקיון), התשמ"א-1981
14/05/2019 00:00:00
8.
חוק עזר לבנימינה (ביוב), התשנ"ו-1996
9.
חוק עזר לגבעת עדה (אגרת ביוב), תשל"ח-1978
10.
חוק עזר לבנימינה (החזקת בעלי חיים), התשמ"א-1981
11.
חוק עזר לגבעת עדה (אספקת מים), תשכ"ב-1962
12.
חוק עזר לבנימינה (אספקת מים), תש"ל-1970
13.
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית בנימינה
14.
חוק עזר לגבעת עדה (הדברת זבוב ים התיכון), תשכ"א-1961
15.
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על יד המועצה המקומית גבעת עדה
16.
חוק עזר לבנימינה-גבעת עדה (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ו-2005
17.
חוק עזר לבנימינה (הצמדה למדד), התשמ"ד-1984
18.
חוק עזר לגבעת עדה (הצמדה למדד), התשמ"ד -1984
19.
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה
20.
חוק עזר לבנימינה (חזירים ובשר חזיר), תש"ך-1960
21.
חוק עזר לבנימינה-גבעת עדה (מודעות ושלטים), התשע"ד-2014
22.
חוק עזר לגבעת עדה (שמירה על הניקיון ואיסור העישון), תשכ"ג-1963
23.
חוק עזר לבנימינה (עקירת עצים), תשי"ט-1959
24.
צו איגודי ערים (אזור שומרון) (הקמת מוסדות חינוך על-יסודיים, ניהולם ואחזקתם), תשי"ט-1959
25.
חוק עזר לבנימינה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל"ט-1979
26.
צו איגוד ערים למלחמה בסמים (חדרה-עתלית), התשנ"א-1991
27.
צו איגוד ערים לאיכות הסביבה (תחנת הכוח חדרה), תשל"ט-1979
28.
חוק עזר לבנימינה (צעצועים מסוכנים), תשכ"ח-1968
29.
חוק עזר לגבעת עדה (צעצועים מסוכנים), תשכ"א-1961
30.
חוק עזר לבנימינה (קביעת לוחיות מספר בבניינים), תשכ"א-1961
31.
חוק עזר לגבעת עדה (קביעת לוחיות מספר בבניינים), תשכ"א-1961
32.
חוק עזר לגבעת עדה (רחצה בבריכות שחיה), התשמ"א-1981
33.
חוק עזר לבנימינה ( רשיונות לאופניים ) תשי"ד 1953
34.
חוק עזר לבנימינה (שחיטת עופות), תשט"ז-1955
35.
חוק עזר לגבעת עדה (שימור רחובות), תשל"ז-1977
36.
חוק עזר לגבעת עדה (תברואה וסילוק מפגעים), תש"ל-1970
37.
צו איגודי ערים (אזור שומרון) (הקמת מוסדות חינוך על-יסודיים, ניהולם ואחזקתם), תשי"ט-1959