היערכות בחירום - הנחיות לתושבי בנימינה וגבעת עדה

תושבי בנימינה גבעת עדה בחלק מההיערכות המתמשכת לשעת חירום מוגש לכם בזאת מדריך בנושאי החירום השונים. המדריך בא לרכז את הנושאים החשובים מכל מערך החירום המקיף, ובהתאמה מלאה לבנימינה ולגבעת עדה. ההיערכות לחירום מבעוד מועד ותרגול המשפחה בסוגי התרגולות השונים ובשיטות ההתגוננות יקלו ואף עשויים להציל חיים בצו השעה. אנא שמרו על מדריך זה במרחב המוגן אותו בחרתם. מדריך זה מובא אליכם כחלק בלתי נפרד מההערכות המועצה לשעת חירום. שלא נזדקק. אלון אגם - קב"ט המועצה