תלמידי הרים מתנדבים במת"ק ג'נין

תלמידי הרים מתנדבים במת"ק ג'נין
לאחר שנה של התנדבות פעילה במת"ק גנ'ין תלמידי בית ספר הרים בגבעת עדה נפרדו לחופשת הקיץ. במהלך השנה תלמידי בית הספר הגיעו פעם בשבוע לשירות פעיל. הם התקבלו במסדר בוקר, יצאו לפעילות בתפקידים שונים וקינחו בארוחת צהריים בהוואי צה"לי.
 
מנהלת בית הספר, אורנית אביבי עידן: "החוויות המשמעותיות תשמרנה בזכרונם לשנים רבות. בטקס הסיום אחת התלמידות ציינה שהיא מתרגשת כל שבוע מחדש ורוצה לומר תודה על ההתייחסות המיוחדת כלפיה. ההתנדבות מאוד משמעותית עבורה. התנדבות זו מתאפשרת הודות לעמותת "יד לילד המיוחד".
 
תודה גדולה ומיוחדת מגיעה לקובי מלכה על המסירות ועל החיבור לבסיס. ותודה ענקית מוענקת לסאלים מפקד המת"ק שמעצים את התלמידים ודואג שיחוו את השירות במלוא העוצמה ללא חסמים". 
 
 
תמונה: בית ספר הרים