אושר תקציב במועצת בנימינה- גבעת עדה בסך 103.3 מיליון

אושר תקציב במועצת בנימינה- גבעת עדה בסך 103.3 מיליון
תקציב 2020 של המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה אושר השבוע ברוב קולות והיקפו עומד על 103.3 מיליון ש"ח. התקציב מבטא את עיקר הדגשים שהמועצה תעסוק בהם בשנה הקרובה. ראש המועצה, איתי ויסברג: "אני גאה בתקציב 2020 ובתהליך שקדם לו. מזה שנתיים שאנחנו צועדים בנתיב הנגשת פעולות המועצה במסגרת יעד השקיפות עליו הכרזנו. התקציב כיום ניתן בפורמט מפורט, כולל הסבר מאת גזבר המועצה ומסמך סקירה של ראש המועצה על הדברים העקרוניים בתקציב ובמקביל לפרסום יעדי המועצה. אנחנו צועדים לקראת תקציב מקושר תכניות עבודה גם באספקט הטכנולוגי ובנוסף פרשנות ברורה יותר של סעיפי תקציב שהיו פחות ברורים מעצם הגדרתם ההיסטורית – הכל לטובת הנגשה משופרת של תכניות העבודה ותקציב המועצה השוטף".
 
גזבר המועצה, צור אוריון הסביר: "הצעת התקציב לשנת 2020 נבנתה בהתאם ליעדי המועצה, בהתאם לצרכים הנדרשים למימוש יעדים אלה ובהסתמך על נתונים כגון מדדים כלכלים, תעריפים וכמויות, הידועים כעת. הצעת התקציב השוטף לשנת 2020 משקפת פעילות התואמת את יעדי המועצה לשנת 2020, לצד מאמצים רבים להמשיך להבריא את הרשות ולהביאה לאיתנות פיננסית ולחתור לאיזון תקציבי כמו בכל שנה".
 
תהליך הכנת התקציב בוצע לאחר שגובשו היעדים על ידי הנהלת המועצה נגזרו יעדי משנה המציינים אבני דרך להשגתם. היעדים קובצו לארבעה פרקים עיקריים "שירות לתושב", "חוסן יישובי", "פיתוח והנדסה", "חינוך וקהילה". טבלת היעדים – המלאה והמפורטת נמצאת לעיון הציבור באתר המועצה.
 
בנושא ניקיון נראות ואיכות הסביבה שנת 2019 מבטאת שינוי לטובה בביצועי מערכות המועצה בנושא הנראות. בהמשך לכך בשנת 2020 הוגדל התקצוב לנושא גינון וניקיון רחובות בכ 400 אש"ח .מכרז האשפה החדש אליו יצאה המועצה מניב בקרה משופרת על ביצועי הקבלן וכולל גם את החלפתם של כל פחי האשפה השבורים של התושבים בפחים חדשים.
 
חינוך- היקף הוצאות המועצה בחינוך הינו מעל 30 מיליון ש"ח המהווים 32% מסך התקציב. אחד מיעדי החינוך של המועצה הוא "הפעלת תכנית חינוך יישובית מובילה ופורצת דרך".
 
תהליך גיבוש התכנית, המשלב שותפים רבים בתוכם נציגי הורים ותושבים ובהובלת ועדת החינוך של המועצה, מתוכנן להסתיים לקראת שנת הלימודים תשפ"א. עקרונות התכנית יפורסמו לדיון ציבורי ברבעון ראשון 2020 . לתוכנית זו השפעה מכרעת על אופי בתי הספר ביישוב, הפדגוגיה שתונהג בהם ואופי הבינוי שלהם.
 
תרבות וקהילה- אחד מיעדי המועצה בתחום הוא "שייכות ואחדות יישובית". במסגרת זו ממשיך המתנ"ס להיות זרוע ביצוע עיקרית של פעולות המועצה בתחום, לרבות שירותי חובה לתושבים כגון בתי ספר שלהקיץ, צהרונים וקייטנות.
 
התמיכה של המועצה בפעילות המתנ"ס ב 2020 תמשיך בהיקף דומה לזה שבשנת 2019 בדגש על שמירה על נזילות תקציב הפעילות שלו. בנוסף תיקצבה המועצה תכנית לסגירן הגרעון המצטבר של המתנ"ס במקביל להתייעלות במסגרתה ייסגר הגרעון שמצטבר בשנים האחרונות שמקשה על ההתנהלות היומיומית שהוכבדה בשנים האחרונות.
 
תקציב הרווחה של המועצה לשנת 2020 יעלה ב 6% ביחס לשנה הקודמת בשל גידול בעלות
ההשמות על פי הנחיות משרד הרווחה.
 
ראש המועצה איתי ויסברג: "חשוב לציין כי בתקציב זה עדיין לא באים לידי ביטוי מלא מנועי הצמיחה הנבנים בשנים האחרונות בדמות הכנסות ארנונה עסקית מפיתוח אזורי התעשייה של המועצה באזור כרמל ואזורי התעשייה המשותפים עם רשויות סמוכות. מנועים אלו חיוניים להשגת יעד "חוסן כלכלי" אותה הציבה המועצה. כמו כן אין בו ביטוי עדיין לייזום פרויקטים מחוללי שינוי כגון התחדשות עירונית בגבעת חן, פיתוח מחצבת בנימינה, הקמת קריית הזמר העברי בגבעת הפועל ובינוי שכונת ההדרים בדרום בנימינה. בחלקן מדובר בתכניות שכבר אושרו ובחלקן כאלו שיאושרו בשנת התקציב 2020 אולם השפעתן המלאה תורגש רק בשנים שלאחר מכן".
 
ישיבת המועצה הועברה בשידור חי בעמוד הפייסבוק של המועצה, בערוץ היוטיוב ובאתר המועצה.