נערכים לעתיד בתיכון בנימינה גבעת עדה

נערכים לעתיד בתיכון בנימינה גבעת עדה

רשת "עתיד" בשיתוף עם אגף החינוך של המועצה החלו את ההכנות לפתיחת שנה״ל תשפ״א. מוקד העשייה החינוכית של המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה לקראת שנת הלימודים הקרובה תעמוד החלפת הבעלות בתיכון מרשת אורט לרשת עתיד. הנהלת רשת עתיד יחד עם מנכ"לית המועצה, הגזבר ומנהלת אגף החינוך נפגשו לפגישת התנעה לקראת כניסתה של רשת עתיד לניהול והפעלת התיכון במועצה המקומית. רשת עתיד מינתה מטעמה גורם מתכלל אחד אשר מנהל תהליך מובנה שבוצע כבר בעשרות בתי ספר בארץ אליהם נכנסה הרשת המתכלל מספר נושאים כגון תחומי הפדגוגיה, תשתיות, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ועוד.
 
אייל קרמר, מנכ"ל רשת עתיד: " מינוי מלווה פדגוגי צמוד לתהליך של קליטת בית הספר יאפשר לנו לבצע בקרה על כלל המשימות וביצוען בהתאם ללו"ז שהוגדר במטרה להתחיל את שנת הלימודים בצורה המיטבית ביותר. כבר כעת אנו מגלים פערים משמעותיים בכל הקשור תשתיות אינטרנט ומחשבים מיושנות ועוד, ופועלים להשלימן לשביעות רצון הרשות המקומית, צוותי ההוראה וההנהלה בבית הספר, ההורים ולמען עתיד בני הנוער".
 
רשת עתיד רואה חשיבות רבה בחיזוק תחושת השייכות של הצוותים, התלמידים, ההורים והקהילה לעשיה החינוכית ברשות המקומית. מתוך כך נפגשו מנכ"ל הרשת, אייל קרמר עם כלל צוותי ההוראה והמנהלה בתיכון ובימים הקרובים תיערך פגישה עם הנהגת ההורים. כל המפגשים נעשים בנוכחות ראש מינהל פדגוגיה, ראש מינהל משאבי אנוש ברשת חינוך עתיד ובשיתוף הגב' מוניק וקנין, ראש אגף חק"ר במועצה ומנהל בית הספר, מר יורם יופה. חשיבות מפגשים אלו הינם בין היתר לחזק אצל כלל צוותי החינוך והמנהלה את הביטחון כי רשת עתיד תשמור על זכויות העובדים במלואם.
 
ראש המועצה, מר איתי וייסברג "לשמחתי אני מוצא את רשת עתיד שותפה אמיתית למהלכים שהתחלנו בהם לפני מספר חודשים בניסוח תכנית חינוך יישובית – "חינוך טבע שלנו" המאתגרת את מערכת החינוך הקלאסית בפרדיגמות של חינוך ואתגרי בינוי ופדגוגיה צופה פני עתיד. אני מברך את רשת עתיד על כניסתה המרשימה לתפקיד הניהול בו זכתה הנעשת במקצועיות ורגישות כאחת"