מבקשים לבטל את התייקרות הארנונה הקבועה בחוק

מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה בין 13 הרשויות היחידות בארץ שביקשו לבטל את התייקרות הארנונה הקבועה בחוק

מתוך 255 רשויות ברחבי הארץ רק 13 רשויות ביקשו לבטל את ההתייקרות האוטומטית. מדובר בבקשות להפחתת ההתיקרות השנתית על פי תחשיב משרד הפנים שמעלה את הארנונה באופן אוטומטי וב־2021 שיעור ההתייקרות צפוי לעמוד על 1.1%. התוצאה המבוקשת היא לשמור על הארנונה כשם שהייתה בשנה שעברה.
 
צעד זה צפוי לעלות לרשות המקומית בבנימינה גבעת עדה כ 400 אלף שקלים במידה ויאושר. בין הרשויות הנוספות שהגישו את הבקשה: רעננה, רמת גן, ראש העין, חיפה, באר שבע וזרזיר.
 
ראש המועצה, איתי ויסברג: "אחת לדור מגיע לצערנו משבר כלכלי כדוגמת משבר הקורונה הנוכחי וההכרה בכך דורשת חשיבה לא שגרתית. כל עוד מוסדות המועצה לא מתערערים יש מקום לוותר על העלאה האוטומטית הרגילה בכל שנה. אנחנו יודעים בדיוק מה עלות ההחלטה ואנחנו חושבים שמצבה הכלכלי של המועצה, הגם שהתערער בתקופה האחרונה בשל הקורונה, מאפשר קבלת החלטה כזו המשפיעה באופן גורף על כל התושבים ביישוב, אלו שמנהלים עסקים ואלו שמנהלים משקי בית שספגו גם הם נזק בלתי צפוי בתקופה האחרונה.