קול קורא למתן שירותי הסעדה ובר בפסטיבל בנימינה חוה"מ סוכות 2019

קול קורא למתן שירותי הסעדה ובר בפסטיבל בנימינה חוה"מ סוכות 2019
1. מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה מזמינה בזאת ספקים להגיש מועמדות לטובת אספקת שירותי הסעדה + בר שתייה ( קלה + אלכוהול ) במסגרת אירועי התרבות של פסטיבל בנימינה ליצירה ישראלית לפי הפרוט הר"מ :
2. תקופת ההתקשרות : 3 ימי פעילות בתאריכים 15-16-17 לאוקטובר 2019 ( חוה"מ סוכות ) שעות פעילות מתוכננות : 16:00-23:00 לאירוע הנ"ל בלבד.
3. הגדרת התקשרות : זיכיון ספק בלעדי מתן מענה לצורכי הסעדה קלה (. ללא הפעלת מערכות גז או טיגון ) ושירותי בר ( שתייה קלה לרבות מים + אלכוהול קל דוגמת בירה ויין).
4. תנאים מסחריים-חלוקת הכנסות ברמה יומית :
• עד 7,000 ₪ 15% מהמחזור
• 7,000 ₪ ומעלה 22% מהמחזור
• למען הסר ספק-במידה ומחזור יומי יגיע למעל 7,000 ₪ יופרשו 22% מכלל ההכנסות לאותו יום.
• כל הסכומים כוללים מע"מ – מנגנון התחשבנות ובדיקת סיכום קופה יומי בין גורמים מאושרים יקבע בין המועצה לספק שייבחר לביצוע וייחתם בהסכם התקשרות בין הצדדים.
5. תנאי סף כלליים באחריות הספק :
• בעל רישיון עסק בתוקף +אישור משרד הבריאות (במידה ונדרש)
• אישור ניהול ספרים
• מציע שהוא עוסק מורשה/חברה לצורך מע"מ מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה.
• הגשת צ'ק מבוטל או אישור על נכונות פרטי חשבון מהבנק
• בעל ניסיון נידרש לאספקת שירותי הסעדה באירועים בהיקף דומה ( עד 1000 איש בערב )
6. תחומי אחריות המועצה:
• שיווק המופעים והפעילויות לציבור במרחב המועצה.
• אספקת תשתית חשמל (תאורה+ שקעי כוח לרבות פריסות עד ללוח הספק-באחריות הספק הנבחר שימוש בכבלים/מכשירים בעלי תו תקן ובהתאם להוראות חוק החשמל )
• ניקיון, פחי אשפה, אבטחה, רישוי אירוע, רישוי מכירת מזון ואלכוהול מול גורמים ממונים במועצה.
7. כללי :
• המועצה איננה מתחייבת לבחור בהצעה הטובה ביותר(בעלת אחוזי חלוקת הרווחים הטובים ביותר כלפי המזמינה) או בכל הצעה בכלל.
• אספקת שתייה-בכוסות פלסטיק/כוסות מתכלות (עדיפות) על פי כללי תוכנית האבטחה ורישיון העסק שיינתן לאירוע ע"י הגורמים הממונים(משטרה, יועץ בטיחות, קב"ט מועצה).
• סוגי המזון שימכרו יקבלו אישור מוקדם מחברת ההפקה – ובסמכותה לאשר/לא לאשר מנה כזו או אחרת בתפריט המוצע.
• עלות מנת מזון תנוע בטווח מחירים של בין 15-35 ₪ בהתאם לתפריט
• עלות שתייה קלה תנוע בטווח מחירים של בין 5 - 10 ₪ עלות אלכוהול בין 15 – 25 ₪.
• התארגנות לוגיסטית/טכנית תתבצע בתיאום מול ההפקה – לא תתאפשר כניסת רכבים למתחם האירוע בשעות שאינן מוגדרות לשם כך
• באחריות הספק שימוש במבנה בר הולם בטיחותי ומותאם למשימה ולשטח (סיור מקדים יבוצע עם הספק בתיאום מול גורמי ההפקה )
• נשקלת האפשרות לקיים שוק אוכל ביום האחרון של הפסטיבל במתחם יד לבנים ( לא בתוך האמפי דשא) אשר יהיה פתוח לכלל העסקים בתשלום( פרסום ייצא בנפרד)
• פרטים נוספים- דפנה שייט מפיקת האירוע – 052-8223380
Dafna.shait@gmail.com
• הצעות יש להגיש במייל הר"מ על נייר לוגו חברה + חותמת וחתימה של בעל זכות חתימה עד לתאריך 10.9.19 שעה 13.00
• הודעה על זהות הזוכה תפורסם באתר המועצה
* תינתן עדיפות לעסקים מקומיים