תאריכי ימי פינוי מיכלי המיחזור בחודש אוקטובר 2019.

תאריכי ימי פינוי מיכלי המיחזור בחודש אוקטובר 2019.

להלן פירוט:

פינוי קרטוניות –3/10, 6/10, 10/10, 13/10, 17/10, 20/10, 24/10, 27/10, 30/10.
פינוי מיכלי נייר - 8/10, 22/10.
פינוי מיחזוריות לבקבוקי פלסטיק – 2/10, 23/10.