עדכון מלגות

סטודנטים וסטודנטיות יקרות, המועצה עושה מאמצים על מנת שמפעל המלגות היישובי יצא השנה אל הפועל למרות משבר הקורונה.
 
עם זאת לצערנו כרגע יש שינויים רבים ועל כן טרם ידוע המועד בו נוכל להוציא אל הפועל את המפעל המבורך הזה.
 
סטודנטים שנרשמו לקבלת מלגה, שמכם אצלנו במערכת- כשיתבהר המצב נעדכן מתי נוכל להוציא אל הפועל ולהעניק לכם מלגות.