עדכון: בעקבות הקורונה , נדחה מועד לתשלום חיוב הארנונה והמים עבור מאי יוני . הוראת הקבע תתבצע ב 21.5.2020 (במקום המועד הקבוע 9.5.20)

עדכון: בעקבות הקורונה , נדחה מועד לתשלום חיוב הארנונה והמים עבור מאי יוני . הוראת הקבע תתבצע ב 21.5.2020 (במקום המועד הקבוע 9.5.20)