קבלת קהל במשרדי המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה בהתאם להנחיות התו הסגול.

שלום רב,

החל ממחר, יום ד', 20/05/20, תתאפשר קבלת קהל במשרדי המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה בהתאם להנחיות התו הסגול.

על מנת לקבל שירות פרונטלי יש להירשם באמצעות מערכת לזימון תורים הנמצאת באתר המועצה תחת שירותים בקליק.

אין להזמין תור לאותו היום

נדגיש כי קבלת הקהל תתאפשר רק עם חבישת מסיכה ומילוי הצהרת בריאות שתישלח אליכם בעת הזמנת התור. לצערנו תושב שלא יעמוד בתנאים אלו לא יוכל לקבל שירות פרונטלי.

יש למלא את הצהרת הבריאות ביום ההגעה

מצורפים קישורים רלוונטים לנוחיותכם:

לזימון תור לחינוך, גביה, הנדסה או רכש ומכרזים | https://bit.ly/2zNROyE

לזימון תור לאכיפה וחניה, מים וביוב או רישוי עסקים | https://bit.ly/2LBhNM9

לזימון תור למחלקת אכיפת גביה | https://bit.ly/2Zax5Q7

לזימון תור לאגף שפ"מ | https://bit.ly/3cEfxzP

לתיאום פגישה לראש המועצה, מנכלית ומנהלי אגפים יש לפנות למזכירויות הרלוונטיות

הספריות חוזרות לפעול

החל ממחר יום ד' , 20/05/20, תתחדש פעילות הספריות במושבות בהתאם להנחיות התו הסגול של משרד הבריאות. במסגרת זו תותר הכניסה רק לנרשמים במערכת זימון תורים בקישור המצורף.

לזימון תור לספריית בנימינה: https://katzr.net/a11a7b

לזימון תור לספריית גבעת עדה: https://katzr.net/3ade38

הכניסה לספרייה רק עם חבישת מסיכה וכפפות. בנוסף חובה למלא הצהרת בריאות בכניסה לספרייה.

השהייה בספרייה לכל אדם היא למשך 15 דקות בלבד על מנת לאפשר כניסה של לציבור גדול ככל הניתן לאורך שעות הפעילות.

על-פי הנחיות התו הסגול מותנית כניסת ילדים רק בליווי מבוגר.

בשלב זה תתאפשר כניסה לספרייה רק לשם החזרה והשאלת ספרים, ולא ניתן יהיה לבצע שירות הזמנת ספרים. כמו כן, לא יינתנו שירותי גלישה באינטרנט, הדפסה או סריקה וכן לא תהיה אפשרות לשבת ללמוד בחדר העיון.

החזרת הספרים תתבצע לתוך תיבת החזרות שבחוץ, ולא לתוך הספרייה.

יצוין כי בתקופה זו לא יינתנו קנסות על החזרת ספרים באיחור.