בקשה לקבלת אישור חריג של תעריפים בצו הארנונה לשנת 2021

השבוע קיבלתם לביתכם מכתבים המסבירים את הבקשה שהגישה המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה לקבלת אישור חריג של תעריפים בצו הארנונה לשנת 2021 שמהותה בקשה לא לעדכן את צו הארנונה בשיעור התייקרות הנדרשת על פי משרד הפנים.


כך נכתב בבקשה:
מליאת מועצה מקומית בנימינה – גבעת עדה, בישיבתה מיום ז' בתמוז תש"פ, 2020.6.29 החליטה על הגשת בקשה לאישור חריג שלא לאמץ את שיעור העדכון לשנת 2021 לסוגי הנכסים בצו הארנונה לשנת 2021 ,משמעות ההחלטה הינה בקשה לאישור חריג להפחתת
תעריפי הארנונה בצו הארנונה לשנת 2021 המוגש בזאת לאישורכם.

הבקשות המלאות מופיעות בקישור המצורף
http://www.bin-ada.co.il/FileDownloads/?nodeId=993