עדכון שינוי במועדי פינוי אשפה/ גזם וגרוטאות

עדכון שינוי במועדי פינוי אשפה/ גזם וגרוטאות

במוצאי שבת 26.09.20, יתבצע פינוי אשפה במזרח בנימינה
ביום א 27.09.20, ערב יום כיפור, בבוקר יתבצע פינוי במערב בנימינה
ביום ב', 28.09.20, יום הכיפורים לא יתבצע פינוי גזם במזרח בנימינה