מקלטים

רשימת המקלטים בנימינה:

• מקלט רחוב האיכר מחסן המועצה
• מקלט רחוב הסמדר
• מקלט רחוב העבודה
• מקלט בית הכנסת רחוב הבושם
• מקלט רחוב הכרמל פינת קרן היסוד
• מקלט רחוב הנדיב מועדון להבה
• מקלט המשמר האזרחי רחוב הנדיב
 

רשימת המקלטים גבעת עדה:

• מקלט מאחורי המועצה רחוב הראשונים
• מקלט הרחבה רחוב האורנים מס' 9
• מקלט 8 הרחבה ברחוב הארזים
• מקלט מס' 2 צופים רח' הרימון
• מקלט מס' 4 גן לינדה רחוב האגס
• מקלט רח' הדקל מועצה דתית
• מקלט מס' 7 ברחוב חי ליד משפ' מקורי
• יוספטל מקלט 13 "אל המעיין" רחוב האלון
• מקלט 14 ליד גן רעים רח' סמטת החצב
• מקלט ממ"ד רח'הרימון
• הרימון 11/13
• מקלט הרימון 2
• מקלט רחוב הגפן ACA
• יוספטל רח האלון גן שעשועים
• בתי ספר אמירים
• אשכולות
• הנדיב
• אורט
• גבע
• הרים