יעדי המועצה 2020 - 2023

יעדי המועצה 2020 – 2023

יעדי המועצה הוגדרו במהלך שנת 2019 על ידי הנהלת המועצה והמטה המקצועי שלה, כאשר חזון המושבות לנגד עיניהם. על בסיסם נוסחו יעדי משנה לביצוע עד לשנת 2023 ומהם נגזרו תכניות העבודה של המועצה במסגרת התקציב השוטף ותקציב הפיתוח.
 
טבלת היעדים כוללת את יעדי העל, יעדי המשנה (אבני דרך בתהליך המימוש) ואת התוצאות הנדרשות על פי שלושה בסיסי זמן:
טווח קצר – חציון ראשון 2020
טווח בינוני – עד סוף שנת תקציב 2020
טווח ארוך – עד סוף 2023
 
כל היעדים קובצו לארבעה פרקים עיקריים: שירות לתושב, חינוך וקהילה, חוסן יישובי, ופיתוח והנדסה.
על פי תכנית המועצה יבוצע מעקב רבעוני על עמידה ביעדים המוגדרים ואחת לשנה, לקראת הכנת תקציב ותכניות עבודה לשנה שלאחר מכן, יתוקפו מחדש.
 
בברכה,
איתי ויסברג – ראש המועצה